Your search results

Sıkça Sorulan Sorular​

Mülkünüzle ilgili kuralları, yasaları ve diğer önemli bilgileri öğrenmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.

Antalya’da villa ve rezidans inşaatı yapan firmamızın temel amacı; siz değerli müşterilerimizin yaşaması ve sunması için en güvenli, en kullanışlı ve estetik konutları en iyi fiyat garantisiyle inşa etmektir.

ALASAD GRUP, gayrimenkul satışlarında ve özellikle yabancılara yönelik satışlarda geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Bu hizmetler arasında tercüme süreçlerinde yardımcı olma, resmi işlemlerin takibi, oturma izni başvuruları ve vatandaşlık işlemleri gibi konularda destek sağlamak da bulunmaktadır.

 1. Türk Vatandaşlığı İçin Gerekli Mali Koşul: Türk vatandaşlığını kazanmak için 400.000 ABD Doları değerinde gayrimenkul satın alınması gerekmektedir. Bu gayrimenkul tek bir adet olabileceği gibi, toplamda birden fazla gayrimenkulün değeri de 400.000 ABD Doları veya daha fazla olabilir.

 2. Gayrimenkul Satın Alma Şartları: Gayrimenkul satın alındıktan sonra, satın alınan gayrimenkuller 3 yıl süreyle satılamaz.

 3. Başvuru Süreci: Gayrimenkul alımının ardından Türk vatandaşlığını kazanacak kişi veya ailesi, İl Nüfus Müdürlüğüne başvurmalıdır. Başvuru, ilgili koşulların sağlandığı şehirdeki İl Nüfus Müdürlüğüne yapılmalıdır.

 4. Değerlendirme: Başvuru yapıldıktan sonra, Türk vatandaşlığını almak isteyen kişilerin durumu devletin yetkili makamları tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sürecinde, başvuru sahibinin Türkiye’deki ikamet durumu ve diğer uygunluk kriterleri göz önünde bulundurulur.

 5. İkamet ve Vatandaşlık Süreci: Gerekli koşullar sağlandıktan ve başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, uygun görülmesi halinde Türk vatandaşlığı verilir. Vatandaşlık alındıktan sonra, kişi Türk vatandaşı olarak Türkiye’de ikamet etme ve diğer vatandaşlık haklarından yararlanma hakkına sahip olur.

Bu süreçte, Türk vatandaşlığını almak isteyen kişilerin ilgili kurallara ve prosedürlere tam olarak uygunluk göstermeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak sunmaları önemlidir.

 
 
 
 
 1. Türk vatandaşlığı başvuru sonuçları genellikle başvuru yapıldıktan sonra en geç 3 ay içinde açıklanır. Bu süreç, başvurunun incelenmesi, gerekli kontrollerin yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi için gereken zamanı kapsar. Ancak, başvurunun karmaşıklığına veya diğer değişkenlere bağlı olarak sürelerde farklılıklar olabilir. Bu nedenle, başvuru sonuçlarının net bir süre garantisi olmayabilir, ancak genellikle 3 ay içinde açıklanır.

  1. Türkiye’de 5 Yıl Kesintisiz Yaşam: Türk vatandaşı olmak isteyen kişinin Türkiye’de kesintisiz olarak en az 5 yıl yaşamış olması gerekmektedir.

  2. Tehlikeli Bir Hastalığı Bulunmamak: Türk vatandaşı olmak isteyen kişinin tehlikeli bir hastalığı bulunmamalıdır.

  3. Topluma Karşı Hareket Etmemek: Başvuru sahibinin topluma karşı olumsuz bir hareketinin bulunmaması gerekmektedir.

  4. Türkçe Bilmek: Türk vatandaşı olmak isteyen kişinin, toplumla iletişim kurabilecek düzeyde Türkçe bilmelidir.

  5. Gelir ve Meslek Sahibi Olmak: Başvuru sahibi, bulunduğu kişilerin yaşamlarını sürdürebilecek düzeyde bir gelire ve mesleğe sahip olmalıdır.

  6. Türkiye’ye Yerleşme Kararı: Başvuru sahibinin Türkiye’ye yerleşme kararı alması gerekmektedir. Bu karar, taşınmaz satın almak, iş kurmak, yatırım yapmak, taşınmak gibi somut eylemlerle teyit edilebilir. Örneğin, Türkiye’de bir iş merkezinde çalışmak veya bir yerde çalışma izni almak gibi.

  Bu şartların tamamını sağlayan ve Türk vatandaşı olmak isteyen kişiler, ilgili prosedürleri yerine getirerek Türk vatandaşlığını alabilirler.

 1. Tanımlama: Satıcı ve alıcıya ait kimlik belgeleri (kimlik kartı veya pasaport).

 2. Fotoğraf: Satıcı ve alıcıya ait birer fotoğraf.

 3. Raiç Fiyat Belgesi: Belediyeden alınacak gayrimenkulün rayiç fiyatını belirten belge.

 4. Tapu: Gayrimenkulün tapusu veya tapu fotokopisi.

 5. Gayrimenkul Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Belgesi: Gayrimenkulün DASK sigortası yapılmış olduğunu gösteren belge.

 6. Yabancı Alıcılar İçin Gerekli Belgeler:

  • Yabancı alıcının pasaportunun aslı ve Türkçe tercümesi.
  • Eğer varsa, alıcı adına yetki belgesi veya vekaletname.
  • Yabancı alıcılar için döviz alım belgesi veya banka onaylı döviz ödeme belgesi (eğer satış döviz cinsinden yapılacaksa).
 7. Vatandaşlık Durumu İçin Belgeler: Alıcı vatandaşlık durumuna sahipse, bu durumu gösteren belge ve banka onaylı ödeme dekontu.

Bu belgeler, gayrimenkul satış işlemlerinin güvenli ve yasal bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli olan belgelerdir. İlgili yerel yasal düzenlemelere ve uygulamalara bağlı olarak ek belgeler talep edilebilir veya gereklilikler değişebilir.

Gayrimenkul satışına ilişkin detayları içeren bir sözleşme hazırlanır (özel şartlar, ödeme yöntemleri vb.). Alıcı ve satıcı, sözleşmeyi imzaladıktan sonra gerekli belgeler toplanır ve tapu müdürlüğünden satış randevusu alınır. Randevu alındıktan sonra, tapu harcı ödenir. Randevu tarih ve saatinde alıcı ve satıcı, tapu müdürlüğüne giderek satış işlemlerini tamamlar.

Taşınmazın resmi sahibinin kim olduğunu gösteren resmi bir belgeye tapu denir. Tapu senedi, bir mülkün (ev, arsa, dükkan vb.) yasal sahipliğini kanıtlayan ve taşınmazın mülkiyet durumuyla ilgili bilgileri içeren belgedir. Tapu senedi, tapu müdürlüklerinde düzenlenir ve kaydedilir. Bir gayrimenkulün tapu senedi, o gayrimenkulün sahibini, konumunu, büyüklüğünü ve üzerindeki herhangi bir yasal kısıtlamayı gösterir. Tapu senedi, mülk sahibine ait en önemli belgelerden biridir ve mülk satışı, devri, miras veya diğer yasal işlemlerde kullanılır.

Alıcı ve satıcının taşınmazın satışına ilişkin aldıkları kararları kapsayan sözleşme, söz konusu gayrimenkule satış sözleşmesi denir. Satış sözleşmesi genellikle mülkün tanımını, satış fiyatını, ödeme koşullarını, tapu devir işlemlerini, teslim tarihini ve diğer tarafların sorumluluklarını içerir. Sözleşmenin amacı, her iki tarafın haklarını korumak ve anlaşmazlıkların çözümünde tahkim gibi alternatif yolları belirlemektir.

Gayrimenkul alımı sırasında alıcıdan gayrimenkulün satış bedelinin %4’ü oranında vergi alınır. Bu vergi, Türkiye’de tapu harcı olarak bilinir. Dolayısıyla, alıcı satın aldığı mülk için ödediği bedelin %4’ü oranında tapu harcı öder. Tapu harcı, gayrimenkulün tapu devri işlemi sırasında tapu müdürlüğüne ödenir. Bu vergi, alıcının ödemesi gereken önemli bir masraftır ve gayrimenkul alımıyla ilgili dikkate alınması gereken bir unsurdur.

Emlak Ticareti Yönetmeliği’ne göre, emlakçı gayrimenkulün satışıyla ilgili hizmetleri için alıcıdan %2 oranında hizmet bedeli alabilir. Bu hizmet bedeli, alıcının satın aldığı gayrimenkulün değerine göre hesaplanır ve genellikle satış işlemi tamamlandıktan sonra emlakçı tarafından alıcıya fatura edilir.

Oturma izni, yabancıların Türkiye’de ikamet etmelerine olanak sağlayan bir belgedir. Türkiye’de 90 günden fazla kalacak yabancılar, yasal olarak oturma izni almak zorundadır. Bu izin, Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancılara verilir ve belirli bir süre boyunca Türkiye’de kalma hakkı tanır. Oturma izni, yabancının Türkiye’de ikamet etme amacına ve süresine bağlı olarak farklı kategorilerde verilebilir.

 1. Gayrimenkul sahipliği: Yabancı kişiler, Türkiye’de gayrimenkul sahibi olduklarında yenilenen oturma izni alabilirler. Gayrimenkulünü satmamak şartıyla, her iki yılda bir oturma izni yenilenebilir. Gayrimenkul sahibi olmak, ikamet için bir başvuru sebebi olarak kabul edilir. Oturma izni başvurusu sırasında, kişinin sahip olduğu taşınmazın konut tipi olup olmadığı ve bu amaçla kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilir. Ayrıca, sahip olunan gayrimenkulün yanı sıra aile bireyleri de oturma izni başvurusunda bulunabilir. Aile başvurusunda bulunabilecek üyeler arasında, başvuru yapacak kişi, kişinin eşi ve çocukları (18 yaş üstü dahil değildir) bulunur. Gerekli belgeler arasında, taşınmazın tapusu, başvuru formu, vesikalık fotoğraflar, pasaport, sağlık sigortası belgesi, mülkün yerine dair bilgiler ve sabıka kaydı yer alır.

 2. Hizmet amaçlı izin: Türkiye’de hizmet amaçlı ikamet izni almak isteyen yabancılar, eğitim, araştırma, staj gibi amaçlarla uzun dönem oturma izni alabilirler. Bu durumda, belirli bir süreliğine Türkiye’de kalacaklarına dair destekleyici belgeler sunmaları gerekmektedir. Öğrenciler, dil kursuna katılanlar, eğitim, araştırma ve staj programlarına katılanlar için özel izin süreleri bulunur.

 3. Yatırım yapmak amacıyla: Yabancılar, Türkiye’de yatırım yapmak amacıyla gelirlerse en fazla beş yıl süreyle oturma izni alabilirler. Yatırımcı, eş ve reşit olmayan çocukları bu izinden faydalanabilirler.

 4. Aile birleşimi: Türkiye’de oturma izni alan bir kişi, eşi, reşit olmayan çocukları veya eşinin reşit olmayan çocukları ile birlikte aile ikamet izni alabilirler. Çocuklar 18 yaşına kadar eğitim hakkına sahiptir ve müşterek velayet sahibi ebeveynlerinin rızası gerekmektedir. Aile ikamet izni en fazla 3 yıl süreyle verilir.

 5. Uzun dönem ikamet izni: Türkiye’de uzun dönem ikamet izni almak isteyenlerin belirli koşulları yerine getirmesi gerekir. Bu koşullar arasında, Türkiye’de yeterli maaşa sahip olmak, sağlık sigortasına sahip olmak, rahatsız edici davranışlarda bulunmamak gibi şartlar yer alır. Uzun dönem ikamet izni verilen kişiler, Türk vatandaşlarının sahip olduğu haklardan yararlanabilirler. İptal nedenleri arasında, kanunlara uymamak, yurt dışında uzun süre kalma gibi durumlar bulunur ve iptal işlemi valilikler tarafından yapılır.

 
 

Compare Listings